×

บัณฑูร ล่ำซำ น่าน ภารกิจสุดท้ายของชีวิต

10.03.2023
  • LOADING...

ในหมวกของนักการเงิน ‘บัณฑูร ล่ำซำ’ คือนายแบงก์ที่มากประสบการณ์กว่า 40 ปี

 

ในหมวกของนักธุรกิจ เขาคือผู้มีอิทธิพลสูงที่สุดคนหนึ่งของธนาคารกสิกรไทย

 

ในหมวกของคนรุ่นใหญ่ เขาคือผู้นำที่เข้าใจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

วันนี้ บัณฑูร ล่ำซำ ตัดสินใจเริ่มชีวิตที่สอง ซึ่งถือเป็นการ ‘ทุ่มหมดหน้าตัก’ ทั้งประสบการณ์ ปัญญา และความเป็นผู้นำ เพื่อมาแก้ ‘โจทย์สุดท้าย’ ที่เขาบอกว่ามันตื่นเต้นกว่าทุกโจทย์ที่เคยผ่านมาในชีวิต

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ พาคุณเดินทางมาจังหวัดน่าน เพื่อถอดรหัสความคิดของ บัณฑูร ล่ำซำ ที่ใช้ทักษะผู้นำและนายแบงก์มาแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ถอดออกมาเป็นบทเรียนที่ผู้นำทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ และเป็นจดหมายที่บัณฑูรส่งเสียงไปถึงคนตัวใหญ่ในสังคม

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Director อัศวพล ตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร

Director of Photography ณัฐพงษ์ กุลพันธ์

Videographer ธนกร ศักดิ์มณีกุล, อรณิชา อภิวิศาลกิจ, พนาธร ไชยกุล

Drone Photography ณัฐพงษ์ กุลพันธ์

Motion Graphic อัศวพล ตุลานนท์

Video Editor อัศวพล ตุลานนท์

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising