×

ทำไมเราควรมีที่ปรึกษามากกว่า 1 คน

21.02.2023
  • LOADING...

‘ทำไมการมี Mentor ถึงไม่เพียงพออีกต่อไป’

 

ในอดีตหากต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้าในชีวิตการงาน เรามักจะมองหา Mentor ที่จะคอยขัดเกลาและช่วยเหลือเราอย่างใกล้ชิด แต่ปัจจุบันสิ่งนั้นอาจจะไม่เพียงพอ เพราะการมีที่ปรึกษาคนเดียวอาจไม่สามารถตอบทุกปัญหาในชีวิตได้

 

เคน นครินทร์ จึงอยากจะมาแบ่งปันแนวคิด ‘Circle of Advisor’ หรือกลุ่มที่ปรึกษาที่เปรียบเสมือน Avenger ในชีวิตการทำงาน เพื่อการเติบโตที่ครอบคลุมในทุกมิติ

 


สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising