×

อุตสาหกรรมไทย โตต่อได้ต้องมีแพลตฟอร์ม

18.09.2022
  • LOADING...

ภาคอุตสาหกรรมไทยถือเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของ GDP จึงกล่าวได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของประเทศ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐได้ประกาศ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมความหวังที่จะพาประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง

 

คำถามสำคัญก็คือ องค์ประกอบที่จะทำให้ความหวังนั้นกลายเป็นความจริงคืออะไร และเครื่องมือแบบไหนที่จะทำให้เป้าหมายดังกล่าวสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

 

เคน นครินทร์ คุยกับ พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการบริษัท ที-อีโคซิส จำกัด ถึงธุรกิจ T-ECOSYS ธุรกิจใหม่ที่ต้องการจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านการสร้าง ‘แพลตฟอร์ม’ ที่เชื่อมต่อทุกองคาพยพ สร้างสะพานให้ไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

ติดตามข้อมูลธุรกิจของ T-ECOSYS เพิ่มเติม https://www.t-ecosys.tech/

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Producer ภัทรพร บุญนำอุดม

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising