×

12 ปัจจัย ทำไมบางประเทศรอดพ้นวิกฤต บางประเทศล่มสลาย จากหนังสือ Upheaval

07.05.2021
 • LOADING...

เคน นครินทร์ ถอดบทเรียนการฝ่าวิกฤตจากหนังสือ Upheaval การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต โดย Jared Diamond ผู้เขียนหนังสือ Guns, Germs, and Steel และ Collapse

 

12 ปัจจัย บทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ทำให้บางประเทศรอดพ้นวิกฤต

 1. เมื่อเกิดวิกฤตในประเทศ จะต้องมีการเห็นพ้องร่วมกันของคนในชาติว่าประเทศนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต
 2. ยอมรับว่าเป็นภาระรับผิดชอบของประเทศที่ต้องลงมือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 3. ล้อมรั้ว กำหนดขอบเขตปัญหาของประเทศที่จำเป็นต้องแก้ไข หรือเรียงลำดับความสำคัญ
 4. ขอความช่วยเหลือทั้งทางวัตถุและทางการเงินจากประเทศอื่นๆ
 5. ถือประเทศอื่นเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา
 6. มีอัตลักษณ์แห่งชาติ
 7. ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ประเทศของตนเองอย่างซื่อตรง
 8. เรียนรู้จากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับวิกฤตแห่งชาติครั้งก่อนหน้า
 9. แก้ปัญหาความล้มเหลวของประเทศ
 10. ความยืดหยุ่นในสถานการณ์เฉพาะของประเทศ
 11. ค่านิยมหลักของประเทศ
 12. การเป็นอิสระจากข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Creative ภัทร จารุอริยานนท์
Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ
Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin จักรภัทร อ่ำพริ้ง
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 

 • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising