×

สุขภาพพนักงาน คือความสำเร็จองค์กร

13.12.2023
  • LOADING...

องค์กรสร้าง Well-being ให้พนักงานได้อย่างไร เพื่อให้ทุกคนสามารถ Perform ได้? 

 

เพราะหลายองค์กรไม่ได้ลงทุนกับคนมากนัก จนทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน เพราะปัจจุบันการสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรไปแล้ว 

 

ดังนั้นอย่าคิดว่าการลงทุนกับคนเป็นเรื่องการจ้างงานเท่านั้น เพราะหากเราลงทุนให้พวกเขาเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้ ก็สามารถสร้างโปรดักต์ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดกำไรและยั่งยืนได้มากกว่า 

 

Strategy Clinic เอพิโสดนี้ พูดถึงกลยุทธ์ Well-being ฉบับองค์กร สร้างคนและองค์กรอย่างไรให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising