×

พลังงานสกปรกตัวการโลกแตก และรถยนต์ไฟฟ้าคือทางรอดจริงหรือ?

25.01.2023
  • LOADING...

เมื่อพูดสภาวะโลกรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก สาเหตุสำคัญมาจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่วนใหญ่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมพลังงานที่ล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป และเมื่อสาวลึกไปถึงต้นตอจริงๆ กลับพบว่าเกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่บริโภคอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

ปัญหาโลกแตก พาไปทำความรู้จัก พลังงานสิ้นเปลือง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันและข้อจำกัดของพลังงานสะอาดที่ดูจะเป็นทางรอดแห่งอนาคต แต่ทำไมเราไม่สามารถใช้พลังงานเหล่านั้นได้เต็มศักยภาพ รวมไปถึงคำถามสำคัญว่ารถยนต์ไฟฟ้า จะเข้ามีบทบาทในการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้มากน้อยแค่ไหน ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในทางรอดเหล่านี้

 


 

Credits

 

Episode Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล, อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ 

Narrator พิสุทธิศักดิ์ บัวงาม

Script Writer จารุกิตติ์ ธีรตาพงศ์

Video Editor เสาวภา โตสวาท                                             

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Motion Graphic นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising