×

ทำความเข้าใจปัญหาโลกร้อนก่อนโลกแตก

28.12.2022
  • LOADING...

ภาพที่เราคุ้นเคยในหนัง ไม่ว่าจะเป็นฝนตกจนกลายเป็นเมืองบาดาล, กระแสคลื่นความร้อนจนอยู่ไม่ไหว, สัตว์สูญพันธุ์ หรือขาดแคลนน้ำและอาหาร แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะยังไม่เกิดขึ้น และโลกยังไม่ได้แตกเป็นเสี่ยงๆ ต่อหน้าต่อตา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เพราะช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างต้องรับมือกับภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

ทั้งหมดล้วนเกิดจากภาวะ Climate Change หรือวิกฤตการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเมื่อสาวไปถึงสาเหตุสำคัญ ล้วนเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากความไม่พอในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และถ้าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตั้งแต่นาทีนี้ การสูญพันธุ์ของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ก็อาจไม่ไกลเกินจริง

 

ปัญหาโลกแตก เอพิโสดแรกจึงขอพาไปทำความเข้าใจภาวะ Climate Change แบบพื้นฐาน ว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร สถานการณ์ด้านภูมิอากาศเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์แค่ไหน และในฐานะมนุษย์หนึ่งคน เราจะทำอะไรกับวิกฤตนี้ได้บ้าง

 


 

Credits

 

Episode Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล, อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ 

Narrator พิสุทธิศักดิ์ บัวงาม

Video Editor เสาวภา โตสวาท                                             

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Motion Graphic นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising