×

ปูพื้นฐาน มาตรการป้องกันโลกแตกที่ควรรู้

11.01.2023
  • LOADING...

หลายปีมานี้ คำว่า Net Zero และ Carbon Neutrality เป็นคำที่คนทั่วโลก โดยเฉพาะในระดับองค์กรใหญ่ๆ ให้ความสนใจอย่างแพร่หลาย ในฐานะมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวน หรือ Climate Change

 

คำถามที่น่าคิดคือ เมื่อลงลึกในรายละเอียด เราทราบหรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของมาตรการเหล่านี้มาจากไหน ความสำคัญของมันคืออะไร และสามารถเกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหนในทางปฏิบัติ

 

ปัญหาโลกแตก เอพิโสดนี้ พาไปทำความเข้าใจมาตรการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกรวน ตั้งแต่ Net Zero, Carbon Neutrality และอีกหลายมาตรการรับมือภาวะโลกรวนที่ทุกคนควรรู้

 


 

Credits

 

Episode Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล, อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ 

Content Creator จารุกิตติ์ ธีรตาพงศ์

Narrator พิสุทธิศักดิ์ บัวงาม

Video Editor เสาวภา โตสวาท                                             

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Motion Graphic นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising