×

โลกรวนกับความเหลื่อมล้ำ ภารกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันทำ

01.04.2023
  • LOADING...

หนึ่งในมิติเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Climate Change ที่ยังไม่ถูกพูดถึงนัก คือ ‘ปัจจัยทางเศรษฐกิจ’ รวมถึงต้นทุนชีวิตที่แต่ละคนมี    

 

เราทุกคนต่างรู้ดีว่า Climate Change คือปัญหาใหญ่ที่ไม่อาจละเลย แต่ในระดับปัจเจก ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาปากท้องนั้น บางครั้งก็เป็นเรื่องใหญ่และเร่งด่วนกว่า

 

ปัญหาโลกแตก เอพิโสดนี้ พาไปสำรวจความซับซ้อนของปัญหา Climate Change ที่สัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างแนบแน่น พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีอัศวินขี่ม้าขาว แต่เป็นภารกิจที่ทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

 


 

Credits

 

Episode Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล, อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ 

Narrator พิสุทธิศักดิ์ บัวงาม

Script Writer จารุกิตติ์ ธีรตาพงศ์

Video Editor เสาวภา โตสวาท                                             

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Motion Graphic นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising