×

เทคโนโลยีใหม่ ความหวังในการกู้วิกฤต Climate Change

15.03.2023
  • LOADING...

ว่ากันว่าหนึ่งในความหวังของการแก้ปัญหา Climate Change ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ คือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วย 

 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ ‘ดูดกลับ’ และ ‘กักเก็บ’ ก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นตอสำคัญของปัญหาโลกรวน

 

ปัญหาโลกแตก เอพิโสดนี้ พาไปสำรวจว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นคืออะไร มีการพัฒนาและนำไปปรับใช้ในระดับไหนบ้างแล้ว แล้วเหตุใดมันจึงเป็น ‘ความหวัง’ ของการกู้วิกฤตโลกรวนที่ทุกภาคส่วนจับตา

 


 

Credits

 

Episode Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล, อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ 

Narrator พิสุทธิศักดิ์ บัวงาม

Script Writer จารุกิตติ์ ธีรตาพงศ์

Video Editor เสาวภา โตสวาท                                             

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Motion Graphic นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising