×

ความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่ควรเปลี่ยนวิธีคิดก่อนจะกลายเป็นกับดัก

26.03.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:14 ชีวิตเรามีเรื่องให้ผิดหวังทุกวัน

03:41 เราอาจเป็นคนทำให้ตัวเองเจ็บซ้ำ

04:04 คนเรามีทางเลือกเสมอ แต่เราจะไม่เห็นทางเลือกอื่นเพราะความเคยชิน

06:10 ยอมรับความรู้สึกตัวเองว่ากำลังผิดหวัง

07:24 ซ้อมหาทางออกให้ตัวเองตั้งแต่ยังไม่ผิดหวัง

07:59 อย่าให้ค่าว่าความผิดหวังคือความผิดพลาดของชีวิต

09:56 เราถูกสอนมาตลอดชีวิตว่าการไม่ผิดพลาดคือความสำเร็จ

12:35 สังเกตคำพูดที่สนทนากับตัวเองเวลาผิดหวัง

ความผิดหวังเป็นเรื่องที่เราพบเจอได้ทุกวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กอย่างร้านอาหารเจ้าประจำปิดจนถึงเรื่องใหญ่ขึ้นอย่างการสอบตก สมัครงานไม่ผ่าน หรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวัง

แม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ความ ‘ผิดหวัง’ ที่หลายครั้ง เราให้ค่าว่าเป็นความ ‘ผิดพลาด’ นั้นอาจกลายเป็นกับดักทางความคิด R U OK เอพิโสดนี้เลยชวนตั้งรับกับความผิดหวังด้วยสติ เพื่อสุดท้ายเราจะผ่านมันไปอย่างเท่าทันความคิดของตัวเอง

 


 

Credits
The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising