×

ให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างไรให้เข้าใจถึงความหวังดีและไม่กดดัน

19.03.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

01:44 หลายครั้งที่เราคิดว่าการให้กำลังใจคือการพูดอะไรดีๆ

02:48 ความต้องการไปให้กำลังใจอาจเป็นความต้องการของเราเอง

04:19 โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนกว่าพื้นที่ทั่วไป

07:19 การเยี่ยมผู้ป่วยอาจแค่นั่งฟังหรืออยู่เป็นเพื่อน

09:17 “สู้ๆ นะ” อาจไม่ใช่คำปลอบที่ดี

10:18 การเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสุดท้าย

หลายครั้งที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อต้องการแสดงถึงความปรารถนาดี จึงเลือกจะพูดคำบางคำเพื่อส่งกำลังใจ แต่เราไม่รู้ตัวว่าประโยคเหล่านั้นอาจสร้างบาดแผลและสร้างความกดดันโดยไม่รู้ตัว

R U OK เอพิโสดนี้เลยรวบรวมหลากหลายสถานการณ์ในโรงพยาบาลว่าเราควรพูดหรือปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อจะไม่เป็นการย้ำความเจ็บป่วย เพราะในโรงพยาบาลอาจเป็นสถานที่อ่อนไหวทางความรู้สึกกว่าที่คิด

 


Credits
The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising