×

นิสัยยอมไม่ได้ แพ้ไม่เป็นมาจากไหน และฝึกแพ้อย่างไรให้ลุกได้แกร่งขึ้น

10.05.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:05 คนเราแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมชาติ

03:15 การเลี้ยงดูมีส่วนสร้างนิสัยต้องเอาชนะ

04:07 แรงขับในการเอาชนะมีส่วนในการเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น

08:05 ผู้ใหญ่พังทลายได้ง่ายกว่าเด็ก เพราะแบกตัวตนและความคาดหวังไว้

08:54 สำรวจตัวเองจากการถูกว่ากล่าวตักเตือน

10:58 แพ้อย่างไรให้เฮลตี้

12:21 อย่าวิ่งหนีความพ่ายแพ้

12:50 เราจะได้ทักษะชีวิตบางอย่างจากความพ่ายแพ้

13:26 RQ (Resilience Quotient) หรือศักยภาพในการปรับอารมณ์และจิตใจจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเราผ่านความพ่ายแพ้

เรารู้จักแพ้กันมาตั้งแต่เด็ก ทั้งตอนเล่นเกมกับเพื่อนหรือเล่นกีฬาในวิชาพลศึกษา แต่เมื่อโตขึ้น ความรับผิดชอบ หน้าที่การงาน หรือภาพลักษณ์ ทำให้การแพ้ของเราลุกขึ้นยากกว่าตอนเด็กๆ

 

อย่าเพิ่งให้ค่าว่าการแพ้คือความล้มเหลวหรือความผิดพลาด ในวันที่ทุกอย่างพังครืนลงมา และเห็นตัวเราอยู่ใต้ซากเหล่านั้น จะทำอย่างไรให้เราค่อยๆ ลุกขึ้นมาอย่างเฮลตี้ และประกอบส่วนที่เหลือให้แข็งแกร่งได้ในที่สุด

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising