×

เราจะสร้างพื้นที่ทางใจอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ตัดสิน

02.07.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:13 เราไม่ค่อยอนุญาตให้เห็นความทุกข์ของกันและกัน

05:21 วัดและหมอดู พื้นที่ทางจิตวิญญาณของสังคมไทย

06:10 การไปหาหมอดูคือการได้เห็นสิ่งที่ปรารถนาของตนเอง

09:10 พื้นที่ทางจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องเต็มรูปแบบเสมอไป

10:21 เราควรมีพื้นที่ที่มองเห็นหัวใจของเรา

13:54 หลักการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจ

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น ‘พื้นที่ทางจิตวิญญาณ’ อาจหมายถึงพื้นที่ทางกายภาพที่เราได้สงบจิตใจ หรือพื้นที่ทางความสัมพันธ์ที่ได้ปรึกษาพึ่งพา เป็นได้ตั้งแต่สถานที่สำคัญทางศาสนาที่เราได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ศรัทธา หรือแม้แต่การได้พูดคุยกับคนที่ปลอดภัยทางใจ ก็เป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณได้เช่นกัน

 

แต่สำหรับคนเมืองที่ดูเหมือนจะหาพื้นที่เหล่านี้ได้ยากเต็มที จะมีที่ไหนที่เราพาใจไปวางอย่างสงบ หรือหน่วยที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัว เราสามารถสร้างพื้นที่ร่วมกันได้อย่างไรบ้าง

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ R U OK

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

The Host ดุจดาว วัฒนปกรณ์

Guest Host สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising