×

คุยนานแค่ไหนถึงคบ คบนานแค่ไหนถึงมีอะไรกัน

07.09.2023
  • LOADING...

ความสัมพันธ์รักที่เราคุ้นเคยนั้นถูกมองเป็นสเต็ป และเมื่อเลื่อนลำดับขั้นความสัมพันธ์ก็ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จากพูดคุยทำความรู้จัก สู่การคบหา ถ้าจริงจังก็อาจหมั้นหมาย หรือแต่งงานตามความคาดหวังหลักของสังคม แต่ในรายละเอียดเล็กๆ นั้นมักมีเรื่อง ‘ระยะเวลา’ เข้ามาเกี่ยวข้อง

 

Open Relationship ชวนคุยถึงคำถามโลกแตกอย่างเรื่องการคุยกันนานแค่ไหนถึงคบ แล้วคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีอะไรกัน เพราะในโลกของความเป็นจริง ‘เซ็กซ์’ อาจไม่ได้อยู่เฉพาะในความสัมพันธ์การแต่งงานตามที่สังคมมองว่าดีงาม และระยะเวลาอาจไม่สำคัญก็เป็นได้

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising