×

เข้าฟิตเนสครั้งแรกอย่างไม่เด๋อ พร้อมเอาชนะข้ออ้างของตัวเอง

01.01.2021
  • LOADING...

การออกกำลังกายดูเหมือนจะเป็น New Year’s Resolution อันดับต้นๆ พอขึ้นปีใหม่ หลายคนเลยสมัครเข้าฟิตเนส เพื่อจะได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเข้าไปแล้วเจอคนโปรๆ เล่นคล่องๆ ก็ทำให้ใจฝ่อ แถมเครื่องเล่นก็มากมาย ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน

 

New Year New You: First Time ชวน ภัทรศยา เชาว์รัศมีกุล บรรณาธิการ THE STANDARD POP มาให้ความรู้แบบ 101 ว่าเดินเข้าฟิตเนสครั้งแรกอย่างไรให้มั่นใจมากขึ้น พร้อมทั้งรวมอุปสรรคที่อาจจะเจอและทางแก้ไข เพื่อให้เราได้ออกกำลังกายกันยาวๆ ตลอดปี

 


 

Credits

 

The Host พัชชา พูนพิริยะ

The Guest ภัทรศยา เชาวน์รัศมีกุล

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Videographer เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล  

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Interns ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising