×

แชร์ประสบการณ์วางแผนมีลูกคนแรก พร้อมสิ่งที่ได้จากการเป็นแม่

05.01.2021
  • LOADING...

การมีลูกคนแรกเป็นความปรารถนาของหลายครอบครัว แต่ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เพราะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย วุฒิภาวะ การเงิน และปัจจัยอื่นๆ อีกมาก เพื่อให้ชีวิตที่กำลังจะถือกำเนิดอยู่ในจังหวะที่พร้อมที่สุด 

 

New Year New You: First Time ชวนพี่สาวของโฮสต์ประจำรายการ แพรว พูนพิริยะ มาแชร์ประสบการณ์ของการมีลูกคนแรกว่าต้องเตรียมพร้อมและวางแผนอย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สูตรสำเร็จของทุกครอบครัว แต่อาจมีบางข้อที่สามารถปรับใช้ได้กับตัวเอง

 


 

Credits

 

The Host พัชชา พูนพิริยะ

The Guest แพรว พูนพิริยะ

 

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Videographer เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์
Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล  

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Interns ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising