×

‘วิกฤตจีน’ ส่อลากยาว GDP ปี 67 เสี่ยงทรุด ภาคอสังหาหดตัวแรง | Morning Wealth 25 ตุลาคม 2566

25.10.2023
  • LOADING...

เกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจจีนยังเสี่ยง S&P Global Ratings คาด GDP จีนปี 2567 ร่วงเหลือโต 2.9% หวั่นวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ส่อรุนแรงขึ้น รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

โอกาสการลงทุนผ่านการมองหาธุรกิจ S-Curve แบบไม่รู้จบในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกองทุนเทคโนโลยีแนะนำ พูดคุยกับ รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ ผู้อำนวยการอาวุโส Investment Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising