×

เศรษฐกิจโลกเสี่ยงเพิ่ม คนจีนเกินครึ่งไร้แผนเที่ยวนอก | Morning Wealth 28 เมษายน 2566

28.04.2023
  • LOADING...

ผลสำรวจพบว่า นักเดินทางชาวจีนมากกว่าครึ่งไม่มีแผนออกนอกประเทศปีนี้ จับตาผลกระทบภาพรวมการท่องเที่ยวโลก รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

เจาะลึก 5 ประเด็นเด่นที่ส่งผลต่อการลงทุนในสหรัฐฯ พูดคุยกับ เกษรี อายุตตะกะ, CFP® ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุน SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์


  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising