×

การเมืองป่วนหุ้นไทย สั่ง ‘พิธา’ หยุดหน้าที่ ส.ส. ผวาจุดชนวนความรุนแรง | Morning Wealth 20 กรกฎาคม 2566

20.07.2023
  • LOADING...

ดัชนีหุ้นไทยแกว่งผันผวน บวกสลับติดลบ หลังศาลฯ สั่ง ‘พิธา’ หยุดทำหน้าที่ ส.ส. หวั่นจุดชนวนชุมนุมรุนแรง รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์เกมการเมือง ‘เปลี่ยนขั้วกลับ’ กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน? พูดคุยกับ ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising