×

ยังเสี่ยงไม่จบ! ปัญหา ‘งบการเงิน’ ผุด จับตา บจ. รายต่อไป | Morning Wealth 12 กรกฎาคม 2566

12.07.2023
  • LOADING...

เกาะติดปมร้อน NUSA หลัง ตลท. เตือนนักลงทุนเกาะติดคำชี้แจงงบการเงินไตรมาสหนึ่ง เหตุผู้สอบบัญชีพบความซับซ้อนการจัดโครงสร้างผู้ขายโรงแรมในเยอรมนี ขีดเส้นตาย 25 ก.ค. นี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เจาะลึก NUSA หลังผู้สอบพบปมดีลซื้อโรงแรมเยอรมนี ความเสี่ยงข้างหน้าคืออะไรบ้าง พูดคุยกับ ประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising