×

จีนเมินเที่ยวไทยกำลังซื้อหดหนัก ‘ฟรีวีซ่า’ ได้ผลน้อย | Morning Wealth 5 กันยายน 2566

05.09.2023
  • LOADING...

นักเศรษฐศาสตร์มองนโยบายฟรีวีซ่าจีนอาจดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มาก เหตุจีนยังมีปัญหาภายในทำกำลังซื้อหด รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยและกลยุทธ์การลงทุน หุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลบ้าง พูดคุยกับ เอกภาวิน สุนทราภิชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ศรวณีย์ พรมเสน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising