×

คำที่ภาษาอังกฤษไปยืมจากภาษาอื่นมาใช้ #loanwords

29.08.2018
  • LOADING...

ราวกับว่าศัพท์ในภาษาอังกฤษมีไม่พอให้เราท่อง จึงต้องไปขอยืมมาเพิ่มจากกรีก จีน ฮินดี และอิตาลีต่างๆ ไปอีก! Extravaganza อื้อซ่าบ้าบอไปอีก!

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising