×

ปฏิบัติการอาแจกซ์ ปฐมบทปฏิวัติอิหร่าน

16.08.2021
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปดูความขัดแย้งของขั้วอำนาจภายในประเทศอิหร่าน ระหว่างพระเจ้าชาห์ และกลุ่มอยาโตเลาะห์ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากที่เคยเป็นพันธมิตรกับประเทศมหาอำนาจตะวันตก สู่การเป็นเหยื่อทางผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ สองประเทศยักษ์ใหญ่ที่พยายามแทรกแซงอำนาจเหนืออิหร่าน และสูบทรัพยากรธรรมชาติของอิหร่านให้ได้มากที่สุด

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising