×

อังกฤษสมัยพระเจ้าจอร์จ จากราชวงศ์ฮันโนเวอร์สู่วินด์เซอร์

01.04.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อังกฤษต่อจากรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์มาสู่รัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ 2 แต่พระองค์ไม่สนใจขยายอำนาจของอังกฤษผ่านทางเรือ ทำให้ถูกตั้งคำถามจากประชาชนในเรื่องของการขยายจักรวรรดิ นำไปสู่การแต่งตั้งพระเจ้าจอร์จที่ 3 ตามด้วยพระเจ้าจอร์จที่ 4 ตามลำดับ ที่ทำให้บริเตนกลายเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในโลก และในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 5 อังกฤษชนะสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการเปลี่ยนชื่อราชวงศ์ไปสู่ราชวงศ์วินด์เซอร์ ก่อนเข้าสู่สมัยพระเจ้าจอร์จที่ 6 ประมุขในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พระชนกของควีนเอลิซาเบธ ประมุขของอังกฤษในปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising