×

ปฏิบัติการพายุทะเลทราย สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ 1 (Part 3/4)

11.01.2023
  • LOADING...

หลังจากที่อิรักเข้ายึดครองคูเวตเพื่อยกเลิกหนี้ที่ติดค้างคูเวตจำนวนมหาศาล และมีแนวโน้มที่จะเข้าบุกซาอุดีอาระเบียต่อ ทำให้สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และพันธมิตร ตื่นตัวในการประณามการทำสงครามของอิรัก จนกระทั่งเกิดเป็น ‘ปฏิบัติการพายุทะเลทราย’ เพื่อนำไปสู่การปลดปล่อยคูเวตจากการรุกรานของแบกแดด 

 

สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ 1 ส่งผลให้อิรักถอนกำลังออกจากคูเวตทั้งหมด แต่แล้วจะมีปัจจัยอะไรต่อเนื่องจนทำให้เกิดสงครามอ่าวครั้งที่ 2 ได้อีก ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

Signature for YouTube

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising