×

ประวัติศาสตร์อเมริกา จากภาพยนตร์ Forrest Gump (Part 2/2)

20.10.2022
  • LOADING...

การเดินเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาผ่านตัวละครสมมติ ‘Forrest Gump’ สะท้อนเหตุการณ์สำคัญได้อย่างน่าสนใจ เอพิโสดนี้ยังคงพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงทศววรษที่ 80-90 เช่น นัยสำคัญของรองเท้ากีฬาที่ตัวละครหลักใส่วิ่งในการดำเนินเรื่อง ไปจนถึงการเล่าเรื่องผ่านประธานาธิบดีทั้งหมด 9 คน เกร็ดประวัติศาสตร์ที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULAR



Close Advertising