×

กว่าจะเป็นภาษาเยอรมัน ภาษาแห่งวิทยาการอย่างแท้จริง

18.05.2023
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ พาย้อนรอยถึงแหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการของภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาแห่งวิทยาการและการแบ่งปันความรู้อย่างแท้จริง เนื่องจากมีหนังสือที่ถูกเรียบเรียงด้วยภาษาเยอรมันและมีเนื้อหาสาระน่าสนใจมากมายอยู่หลายเล่ม 

 

ภาษาเยอรมันถูกพัฒนามาจากรากฐานภาษาใด และมีความเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์อย่างไรบ้าง สามารถติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising