×

ประวัติการขยายเมือง จากเกาะรัตนโกสินทร์สู่มหานคร

30.05.2022
  • LOADING...

ในวาระที่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผ่านไปสดๆ ร้อนๆ 8 Minute History เอพิโสดนี้ขอพาทุกคนย้อนไปดูต้นกำเนิดของ ‘กรุงเทพมหานคร’ เมืองหลวงอายุ 240 ปีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีเกาะรัตนโกสินทร์เป็นจุดศูนย์กลาง ขยับขยายไปยังสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงยุคที่การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็น ‘มหานคร’ ในปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising