×

เปิดไทม์ไลน์การปราบปราบผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Part 2/2)

09.03.2023
  • LOADING...

การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษาจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินมีชนวนเหตุสำคัญมาจากการเสียชีวิตของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ‘หูเย่าปัง’ ทำให้มีนักศึกษาออกมาประท้วงมากถึง 1 แสนคน โดยใช้วิธีอดข้าวประท้วงและขัดขวางการทำงานของรัฐ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพจากสื่อมวลชน

 

แต่ทางรัฐกลับใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์จีน เหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจีนจนเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising