×

ค้นพบโลกกลมอย่างสมบูรณ์แบบ ประวัติศาสตร์การสำรวจโลก (Part 3/3)

15.11.2022
  • LOADING...

ปิดท้ายซีรีส์ ‘ประวัติศาสตร์สำรวจโลก’ ด้วยการเดินทางต่อของกองเรือสเปนทั้ง 5 ลำ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเดินทางรอบเส้นรอบวงโลก 

 

การเดินทางในเอพิโสดสุดท้ายนี้จะนำพาไปสู่การค้นพบช่องแคบอะไรบ้าง และเดินทางไปถึงหมู่เกาะโมลุกกะตามที่มาเจลลันตั้งใจไว้ได้หรือไม่ อะไรเป็นสาเหตุให้กองเรือสำรวจเหลือเพียงลำเดียวที่สามารถกลับสเปนได้อย่างปลอดภัย สามารถติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising