×
351181

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (7 เม.ย. 2563)

07.04.2020
 • LOADING...
PM2.5

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’

 

PM2.5

 

 1. โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 452 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 2. โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดเชียงราย 423 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3. โรงเรียนเวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงราย 418 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 4. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 399 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 5. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 398 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 6. โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 357 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 7. โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 351 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย 341 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 340 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 10. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 338 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories