×

PM2.5

10 มิถุนายน 2020

ต้องรักษาความสะอาดขนาดไหนถึงจะรอดพ้นจาก ‘ฝุ่น ไวรัส และเชื้อโรค’ ที่แทรกซึมเข้าสู่ ‘ผิวกาย’ ได้ง่ายพอๆ กับการหายใจ? [Advertorial]

ทุกวันนี้กว่าจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านแต่ละที ต้องกดแอปฯ เพื่อเช็กค่าฝุ่นกันตลอดเวลา เพราะสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ดูจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ไหนจะโควิด-19 ที่ยังหาวัคซีนรักษาไม่ได้ หันซ้ายแลขวาดูเหมือนจะยังไม่พบทางออกที่ดีในตอนนี้ ดังนั้น การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากมลพิษและโรคภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ   อย่าสบประมาทอานุภาพความร้ายกาจของฝุ่น! ทุกคน...
2 พฤษภาคม 2020

ภาคเหนืออากาศสดใสต่อเนื่อง หลังค่าฝุ่นลดลงจากฝนตกร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

วันนี้ (2 พฤษภาคม) ประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 17 จังหวัดของวันนี้ คุณภาพอากาศมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง 6-27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภาพรวมแนวโน้มค่าฝุ่นละอองลดลงจากว...
PM2.5
8 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (8 เม.ย. 2563)

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 500 ไม...
PM2.5
7 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (7 เม.ย. 2563)

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 452 ไม...
PM2.5
3 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (3 เม.ย. 2563)

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.)...
PM2.5
2 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (2 เม.ย. 2563)

  สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’   โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน 611 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพ...
ค่า PM2.5
1 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (1 เม.ย. 2563)

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 560 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ...
PM2.5
31 มีนาคม 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (31 มี.ค. 2563)

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 690 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ...
ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือยังวิกฤต
31 มีนาคม 2020

ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือยังวิกฤต หลังพบจุดความร้อนจากการเผาจำนวนมาก

วันนี้ (31 มีนาคม) เว็บไซต์ AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์ (ช่วงเวลา 09.00 น.) พบว่า ผลการจัดอันดับค่าฝุ่นรอบโลก ประเทศไทย เฉพาะเขตเชียงใหม่ มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 196 US AQI ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 142.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นสาเหตุให้พื้นที่ดังกล่าวถูกยกให้เป็นพื้นที่ที่พบค่าฝุ่นสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในช...
ฝุ่น PM2 5 เชียงใหม่
30 มีนาคม 2020

เชียงใหม่เมืองฝุ่นเยอะที่ 1 ของโลก หลายพื้นที่ภาคเหนือค่าฝุ่น PM2.5 ยังวิกฤต

วันนี้ (30 มีนาคม) เว็บไซต์ AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์ (ช่วงเวลา 07.00 น.) พบว่าผลการจัดอันดับค่าฝุ่นรอบโลก ประเทศไทย เฉพาะเขตเชียงใหม่ มีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 222 US AQI ส่วนปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 171.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นสาเหตุให้พื้นที่ดังกล่าวถูกยกให้เป็นพื้นที่ที่พบค่าฝุ่นสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในช่...