×

ผลประเมิน PISA 2018: คะแนนนักเรียนไทยอยู่จุดไหนในเวทีนานาชาติ

04.12.2019
  • LOADING...
PISA 2018

ภาพรวมของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ปี 2018 ที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่จะประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี โดยเน้นการประเมิน ‘ความฉลาดรู้ (Literacy)’ ทั้งทางด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน ซึ่งในแต่ละปีจะเน้นหนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา เน้นหนักไปที่การอ่าน

 

PISA 2018

 

นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านอยู่ที่ 393 คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ 419 คะแนน และด้านวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน ซึ่งล้วนแล้วต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD ทั้งสิ้น และรั้งอันดับล่างๆ จากท้ายตาราง 

 

ในขณะที่นักเรียนใน 4 เมืองสำคัญของจีน ไม่ว่าจะเป็นปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และเจ้อเจียง มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดรู้ในแต่ละด้านสูงที่สุดในบรรดานักเรียนทั้งหมดจาก 79 ประเทศต่อเขตเศรษฐกิจ ตามมาด้วยสิงคโปร์ มาเก๊า ฮ่องกง และเอสโตเนีย

 

ขยับกลับมาในย่านอาเซียน มีเพียงนักเรียนสิงคโปร์เท่านั้นที่สามารถทำคะแนน PISA 2018 ได้เกินกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย OECD ตามมาด้วยมาเลเซีย บรูไน ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising