×

PISA

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
5 มกราคม 2024

วิโรจน์ไม่เห็นด้วย จัดงบกระทรวงศึกษาฯ ซ้ำเดิม คะแนน PISA รั้งท้าย-ต่ำสุดในรอบ 20 ปี บอก รมว. เพิ่มพูน แต่การศึกษากลับถดถอย

วันนี้ (5 มกราคม) วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สัดส่วนกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงโครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ที่สะท้อนถึงดัชนีชี้วัดคุณภาพคน การศึกษา ขีดความสามารถของประเทศ และระบบคุณภาพการศึกษา   โดยวิโรจน์กล่าวว่า ไม่ใช่แค่การสอบแข่งขัน...
15 ธันวาคม 2023

ชมคลิป: ถอดบทเรียนสิงคโปร์ ต้นแบบชาติปั้นเด็กเก่ง PISA อันดับ 1 ของโลก | GLOBAL FOCUS #51

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้เปิดเผยภาพรวมของการสอบวัดระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี อันเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยเน้นการประเมินความฉลาดรู้ทั้งด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน และประเทศที...
ผลสอบ PISA
13 ธันวาคม 2023

TDRI ชี้ ผลสอบ PISA เด็กไทยแย่ลงทุกทักษะ สะท้อนวิกฤตการศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหาให้ถูกจุด

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI พร้อมด้วย พงศ์ทัศ วนิชานันท์ นักวิจัยอาวุโสด้านการปฏิรูปการศึกษาร่วมแถลงข่าวและตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสอบระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ประจำปี 2022 ของเด็กไทยที่มีคะแนนสอบต่ำสุดในรอบ 20 ปีในทุกทักษะ ทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งชี้ว่าผลสอบ PISA ครั้งนี้กำลั...
PISA 2022
6 ธันวาคม 2023

PISA 2022: ส่องคะแนนนักเรียนไทยอยู่จุดไหนในเวทีโลก

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้เปิดเผยภาพรวมของการสอบวัดระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี อันเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยเน้นการประเมินความฉลาดรู้ (Literacy) ทั้งทางด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน    สำหรับ...
หลักสูตรการศึกษา
6 ธันวาคม 2023

ก้าวไกลเปิด 9 แนวทางพัฒนาการศึกษา หลังผลสอบ PISA ของนักเรียนไทยตกต่ำสุดในรอบ 20 ปี

วันนี้ (6 ธันวาคม) พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกและ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีการเผยแพร่ผลประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นการประเมินทักษะของนักเรียนและตัวชี้วัดคุณภาพระบบการศึกษาของแต่ละประเทศที่มีการวัดผลทุก 3 ปี    ซึ่งผลคะแนนของนักเรียนไ...
13 กุมภาพันธ์ 2020

เด็กช้างเผือกไทย ยากจนเรียนดี แต่หยุดอยู่ที่ ม.6

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาสะสมใหญ่ของสังคมไทยที่เฝ้ารอการสะสางมายาวนาน ใครก็ทราบดีว่า เด็กฐานะดีกว่ามีโอกาสได้รับคุณภาพทางการศึกษาที่ดีกว่า ท้ายที่สุด เมื่อเด็กๆ ต้องสอบแข่งขันกัน เพื่อช่วงชิงโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คงเดาได้ไม่ยากว่า เด็กฐานะดีกว่ามักทำคะแนนได้สูงกว่า   แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในแวดวงการศึกษาเขาพบว่...
PISA 2018
4 ธันวาคม 2019

ผลประเมิน PISA 2018: คะแนนนักเรียนไทยอยู่จุดไหนในเวทีนานาชาติ

ภาพรวมของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ปี 2018 ที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่จะประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี โดยเน้นการประเมิน ‘ความฉลาดรู้ (Literacy)’ ทั้งทางด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน ซึ่งในแต่ละปีจะเน้นห...
PISA 2018
4 ธันวาคม 2019

เผยผล PISA 2018 คะแนนการอ่านเด็กไทยลดวูบ แม้ใช้เวลาเรียนมากกว่า

เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ และ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และรองประธานกรรมการสภาบริหารโปรแกรม PISA ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA 2018 พบนักเรียนไทยมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ในทุกด้าน ทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และว...
10 สิงหาคม 2017

สร้างคนด้วย ‘ความรู้’ ไม่ใช่ใบปริญญา กับ บังเกอร์ รอย ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเท้าเปล่าในอินเดีย

     รายงานเกี่ยวกับความมั่งคั่งโลก (Global Wealth) โดย Credit Suisse Research Institute ฉบับปี 2016 ระบุว่า      ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ามูลค่าความมั่งคั่งโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2015 เป็น 256 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 แต่ความมั่งคั่งกลับกระจุกตัวอยู่กับประชากรแค่...

X
Close Advertising