×

ซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดพลาสติก! ก้าวสำคัญสู่การลดขยะในสหราชอาณาจักร

22.08.2019
  • LOADING...

แนวคิดการลดใช้ถุงพลาสติกกำลังเป็นกระแสในโลกตะวันตก สหราชอาณาจักรถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมากทยอยปรับตัวอย่างเห็นได้ชัด เริ่มออกแคมเปญ ‘Nude Zone’ และ ‘Food in the Nude’ ลดการใช้พลาสติกบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอาหาร เช่น ผักสด ผลไม้สด รวมถึงซีเรียล ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง อาทิ Waitrose รณรงค์ให้ลูกค้านำภาชนะมาใส่สินค้าในลักษณะ ‘รีฟิล’ ได้ ยกเลิกการใช้พลาสติกกับสินค้ากว่า 2,000 รายการ และหันมาใช้กระดาษและขวดแก้วแทน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories