×

ทูตนิวซีแลนด์เข้าพบนายกฯ กระชับสัมพันธ์สองประเทศ ชื่นชมระบบสาธารณสุขไทยจัดการโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
23.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (23 กรกฎาคม) เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์อย่างแข็งขันของเอกอัครราชทูตฯ จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าอย่างมีพลวัต โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติต่อไป

 

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ยินดีที่ไทยกับนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นในทุกระดับ และชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน 2562 ซึ่งนิวซีแลนด์พร้อมสนับสนุนไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาค

 

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างกัน นายกรัฐมนตรีชื่นชมรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ประสบผลสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว 

 

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือระหว่างกัน หลังสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย โดยนายกรัฐมนตรียินดีพร้อมให้ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ซึ่งเอกอัครราชทูตยินดีที่จะผลักดันด้านการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการค้า ความมั่นคง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งจะช่วยการฟื้นตัวและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

 

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีเห็นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไทยและนิวซีแลนด์ต้องมาร่วมมือกัน ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศ ลดความได้เปรียบและเสียเปรียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งได้ฝากให้กำลังใจไปยังนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising