×

นายกฯ เปิดทำเนียบต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์ ผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้า 3 เท่าภายในปี 2045

โดย THE STANDARD TEAM
17.04.2024
 • LOADING...

วันนี้ (17 เมษายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ​ คริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ที่ทำเนียบรัฐบาล 

 

จากนั้นได้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล​ ก่อนที่นายกฯ นิวซีแลนด์จะหารือร่วมภาครัฐ-เอกชน และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ คือ

 

 1. ความตกลงด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแมสซีย์ ประเทศนิวซีแลนด์

 2. ความตกลงด้านการจัดหา ซ่อมแซม และการบำรุงรักษา ระหว่าง Thai Aviation Industries Co., Ltd. ประเทศไทย และ NZSkydive Limited ประเทศนิวซีแลนด์

 

หลังจากนั้นนายกฯ ไทยและนิวซีแลนด์แถลงข่าวร่วมกัน โดยชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการแถลงข่าว ดังนี้

 

นายกฯ ระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์และคณะ ในโอกาสเยือนไทยในรอบ 11 ปี โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าการหารือร่วมกับคณะภาคเอกชนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสการลงทุนในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและโครงการเป้าหมายของไทย รวมถึงในโครงการแลนด์บริดจ์  

 

 • ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในปี 2026 หรือเร็วกว่านั้น ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เพื่อผลักดันความร่วมมือในทุกมิติ

 • ส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง และเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์และยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงการก่อการร้าย และแนวคิดสุดโต่ง

 • ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยและนิวซีแลนด์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 3 เท่าภายในปี 2045 ซึ่งจะสอดคล้องกับความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตร การเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีอาหาร พลังงานหมุนเวียน การแพทย์แม่นยำ และเทคโนโลยีดิจิทัล

 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

 • ด้านการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา และการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกัน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มาไทยเป็น 100,000 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยไปนิวซีแลนด์เป็น 40,000 คน ภายในปี 2025

 • นายกฯ ขอบคุณนิวซีแลนด์ที่พร้อมพิจารณาให้การสนับสนุนไทยในการขอเข้าเป็นสมาชิก OECD รวมถึงสนับสนุนผู้แทนของไทยในการลงสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) สำหรับวาระปี 2025-2027

 • ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิภาค และประเด็นของโลก สำหรับสถานการณ์เมียนมา ไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหวังว่าทุกฝ่ายจะเดินหน้าไปสู่การเจรจาอย่างสันติและปฏิบัติตามฉันทมติ 5 ข้อของอาเซียน

 

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising