×

ตลาดหุ้นน้องใหม่ไตรมาส 4 คึกคัก! 7 หุ้น IPO เตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เร็วๆ นี้

05.10.2022
  • LOADING...
หุ้น IPO

THE STANDARD WEALTH ได้สำรวจหุ้น IPO น้องใหม่ที่กำลังเตรียมจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในช่วงไตรมาส 4/65 โดยพบว่ามีหุ้น IPO ที่เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท

 

โดย 5 หุ้น IPO น้องใหม่ที่เตรียมจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

 

  1. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI 
  2. บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC
  3. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG 
  4. บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z 
  5. บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC

 

ส่วนหุ้น IPO น้องใหม่ที่คาดจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในช่วงที่เหลือของปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


 

โดย AAI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ที่เก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า ซึ่งทาง AAI ขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 637,500,000 หุ้น ทั้งนี้ ระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และเพื่อลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 

 

ด้าน ITC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทแมวและสุนัข โดยทาง ITC เตรียมความพร้อมขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวนไม่เกิน 660 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย TU จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น

 

ขณะที่ BTG ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุกร สัตว์ปีก และไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มและการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสนอขายหุ้นไม่เกิน 500,000,000 หุ้น โดยเงินที่ระดมทุนจะใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อและ/หรือก่อสร้างฟาร์มและโรงงานแห่งใหม่

 

ด้าน Z หรือบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม ประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการเฉพาะ 2 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ บัญชีเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance Account) รวมถึงบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) สำหรับ Z เสนอขายหุ้น IPO 120,000,000 หุ้น โดยจะระดมทุนเพื่อขยายการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

 

ส่วนบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยประกอบด้วยสายธุรกิจหลัก 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ 2. สายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ 3. สายธุรกิจลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน

 

สำหรับหุ้น IPO ที่เตรียมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวน 2 หุ้น คือ AMARC ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบ รับรอง ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล

 

โดยทาง AMARC จะเสนอขายหุ้น IPO 120,000,000 หุ้น ซึ่งล่าสุดเคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.90 บาทต่อหุ้น โดยจะระดมทุนได้เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 332 ล้านบาท ส่วนเงินที่จะเอาไประดมทุนจะนำไปใช้สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

และ ITNS ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 31.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ ITNS ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์

 

หุ้น IPO

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising