×

เปิดตัว New Dem คนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์ ชูเป้าหมายใหม่บนพื้นที่พรรคเก่าแก่การเมืองไทย

13.11.2018
  • LOADING...

ลืมภาพ ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ หลานชาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูเหมือนเป็นแบรนแอมบาสเดอร์ ‘คนรุ่นใหม่’ ไปก่อน เพราะเชื่อว่าหลายคนที่นึกถึงภาพคนรุ่นใหม่พรรคนี้ ไอติมเหมือนจะเป็นคนแรกที่ถูกเนมชื่อ

 

เพราะวันนี้พรรคการเมืองเก่าที่สุดของประเทศมีวาระสำคัญคือ การเปิดตัวสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำงานภายใต้องค์กรที่มีชื่อว่า ‘New Dem’

 

 

ก่อนการเริ่มต้นงานในวันนี้ เราสังเกตว่ามีการเปิดตัวด้วยเพลงแรป มีการแต่งกายแบบไม่เป็นทางการ แต่ทุกคนสวมเสื้อลายเดียวกันที่ปักตัวอักษร New Dem จัดให้ผู้ร่วมก่อตั้งมีเวลาแถลงนโยบายของตัวเองอย่างกระชับไม่เกินคนละ 2 นาที

 

ส่วนการแนะนำตัวของแต่ละคน เราสังเกตว่าไม่มีการเปิดเผยชื่อ-สกุล ในเวลาต่อมาได้รับการเปิดเผยว่า เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับความสามารถ นโยบาย มากกว่าตัวบุคคล

 

 

ไอติม หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรบอกว่า การปักหมุดก่อตั้งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่อง ‘เฉพาะกิจ’ แต่หมายถึงการแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยืนหยัดให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ตลอดไป ไอติมเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในการก้าวเข้ามาทำงานของ New Dem ว่าจะเป็น “สะพานที่เชื่อมคนรุ่นใหม่ทั้งในพรรคและข้างนอกพรรค”

 

พร้อมเสนอแนวคิดยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และเปลี่ยนเป็นการเกณฑ์แบบสมัครใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะจากประสบการณ์ คนที่ต้องรับภาระเข้ารับราชการทหารคือคนที่ไม่มีโอกาสในสังคมเท่าคนอื่น ดังนั้น หากต้องการทำให้แนวคิดนี้เป็นนโยบายที่ทำได้จริง ต้องไม่สร้างศัตรูกับกองทัพ แต่จะต้องทำความเข้าใจกับกองทัพและประชาชนให้มีกำลังพลเพียงพอ เพิ่มแรงจูงใจในการเข้ารับราชการทหารคือ เพิ่มสวัสดิการ ความก้าวหน้าทางอาชีพ และลดความรุนแรงในค่ายทหาร

 

จากนั้นทีม New Dem ก็ทยอยขึ้นเวทีเปิดตัวและชี้แจงนโยบายต่อสื่อวลชน รวมถึง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับกรรมการบริหารพรรคที่มาร่วมให้กำลังใจวันนี้ อาทิ

 

 

หมอเอ้ก-นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ สนใจการเปิดการค้ากัญชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด มองว่า ตอนนี้กัญชากำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมเรียกร้องให้รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตและสกัดสารของกัญชาออกมา รัฐควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมสายพันธุ์กัญชาใหม่ๆ ปกป้องสิทธิบัตร และเปิดตลาดกัญชาโลกให้ไทยมีมาตรฐานทัดเทียม

 

 

ปลื้ม-สุรบถ หลีกภัย ชูแนวคิดการผลักดัน E-Sports ที่ปัจจุบันทำรายได้เกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท และจะเติบโตอีกในอนาคต พร้อมทั้งยังสร้างอาชีพ เช่น นักกีฬา E-Sports แคสเตอร์ และนักพากย์เกม

 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นๆ ของคนรุ่นใหม่ ได้แก่

 

 

พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ การลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการคิดราคาถุง และโครงการคืนขวด

 

 

ณัฐภัทร เนียวกุล E-Government ใช้เทคโนโลยีจองคิวการให้บริการของรัฐ ดึงข้อมูลออนไลน์มาใช้แทนเอกสารสำคัญ และใช้มือถือสแกนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ติดตามสถานะพัสดุ

 

วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ แนวคิด Universal Design สร้างตึกและสิ่งอำนวยความสาธารณะให้คนทุกคนใช้งานได้ เพื่อเอื้อให้คนพิการทำงานและเรียนได้เหมือนคนปกติ

 

ศิริภา อินทวิเชียร แนวคิดเพิ่มจำนวนจิตแพทย์ เพิ่มช่องทางการรักษา และส่งเสริมการตรวจสุขภาพจิตในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ลดจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

 

 

สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ แนวคิดแอปพลิเคชันเรียกรถถูกกฎหมาย เพื่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม โดยให้กรมการขนส่งทางบกนำธุรกิจประเภทนี้เข้าสู่ระบบ และควบคุมให้ไม่เอาเปรียบแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์

 

สรรเพชญ บุญญามณี แนวคิด Youth League ให้คนอายุ 18-24 ปี ลงสมัครรับเลือกตั้งได้

 

ธนชาภา จันทวารา แนวคิดดึงคนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิดมาเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

สุชาดา แทนทรัพย์ แนวคิดความเท่าเทียมระหว่างหญิงกับชาย ยุติความรุนแรงในสังคม

 

พีรสรณ์ จิรพิชิตชัย แนวคิดส่งเสริมคราฟต์เบียร์ หรือสุราพื้นบ้าน สร้างรายได้ให้กับประเทศ และสร้างอาชีพในชุมชน

 

วิภูษิต มีสิทธิ์ แนวคิดผลักดันความรู้เรื่องกฎหมาย เพิ่มหลักสูตรกฎหมายในชั้นมัธยมศึกษา และจัดตั้งองค์กรที่ให้ความรู้และช่วยเหลือกฎหมายให้กับประชาชนโดยตรง

 

 

อาภา รัชตะกุลธำรง แนวคิดภาครัฐควบคุมดูแลให้ผู้เลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีมาตรฐาน

 

ชัยชนะ เดชเดโช แนวคิดสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น สภาเยาวชนท้องถิ่น

 

ชรัตน์ เนรัญชร แนวคิดใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเกษตรยุคใหม่

 

บุญรักษา พรมวัง แนวคิดเพิ่มสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงกรอบการเรียนการศึกษา ป้องกันการคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมและตรวจสอบ

 

ภูมิบดี วิเชฏฐพงษ์ แนวคิดสนับสนุนให้เด็กมัธยมได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และเรียนในสิ่งที่ใช้จริง แล้วนำวิชานั้นมาพัฒนาต่อในระบบมหาวิทยาลัย

 

มัฐธิณี มูลทิพย์ แนวคิดสนับสนุนอาชีพฟรีแลนซ์ หรือแรงงานนอกระบบ

 

นลินนิภา ธานะราช แนวคิด e-Learning ให้ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านออนไลน์

 

ทุกคน แนวคิดการสมรสของบุคคล ไม่ใช่แค่เพศชายหรือหญิง ไม่ว่าเพศไหนก็แต่งงานกันได้ รวมทั้งการแก้ไขคำนำหน้านาม

 

 

การเปิดตัว New Dem ในวันนี้ มีการชูสโลกแกน ‘ก้าวนอกกรอบ’ สื่อถึงการกล้าที่จะตั้งคำถามกับแนวคิดและพฤติกรรมเดิมที่อาจมีอยู่ในสังคมจนชาชิน ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด 20 คนปรากฏตัวบนเวทีในวันนี้ เป็นชาย 12 คน และหญิง 8 คน

 

การดำเนินกิจกรรมต่อจากนี้ จะมีการจับคู่บัดดี้ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า เพื่อทำงานร่วมกัน และคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมเปิดตัวในวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นทายาทนักการเมืองบ้าง เป็นคนที่สนใจการเมือง ทำงานในหลากหลายองค์กรที่เข้าใจปัญหามาก่อน และทุกคนพร้อมที่จะเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งขึ้นอยู่กับพรรคจะเคาะอย่างไร

 

 

อภิสิทธิ์ขึ้นกล่าวปิดท้าย บอกว่า ตัวเองเคยก้าวเข้ามาในพรรค ในฐานะคนรุ่นใหม่เมื่อหลายปีก่อน กระทั่งมีวันนี้เพราะโอกาสจากประชาธิปัตย์ ก่อนจะปิดท้ายว่า คนรุ่นเขาไม่ใช่แค่มีประสบการณ์ แต่ยังมีไฟอยู่ด้วย สร้างเสียงปรบมือให้กับคนในงาน

 

การประกาศตัวของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศ เพื่อบอกถึงเป้าหมายใหม่ๆ หลายอย่างที่ตั้งใจจะทำให้ดีขึ้น และนับแต่นี้พวกเขาจะอยู่ในสายตาของผู้คน ที่รอดูรูปธรรมของคำมั่นสัญญาว่า หากมีโอกาสคนเหล่านี้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนกัน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising