×

ร่มธรรมเร่งให้ตรวจสอบการขนย้ายกากแคดเมียมจากต้นทาง อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็น

โดย THE STANDARD TEAM
18.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (18 เมษายน) ร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนกากแคดเมียม และการครอบครองของโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแนะให้ตรวจสอบการรั่วไหลของสารปนเปื้อนอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน 

 

ร่มธรรมกล่าวว่า ตามรายงานข่าวการลักลอบขนกากแคดเมียมที่มีมากถึง 15,000 ตัน จากต้นทางจังหวัดตากมาในพื้นที่ภาคกลางนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งดำเนินการให้ยุติโดยไว ทั้งการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบการปนเปื้อนของแคดเมียมในบริเวณโรงงานที่แอบครอบครอง เนื่องจากสารแคดเมียมเป็นสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 

ร่มธรรมกล่าวต่อไปว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) จะต้องบูรณาการการทำงานเชิงรุกในประเด็นที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1. ปริมาณกากแคดเมียมที่ลักลอบขนจากต้นทางและที่พบเจอมีปริมาณเท่าไร หลงเหลือที่ยังไม่พบเจอหรือไม่ 2. ขบวนการลักลอบมีใครรู้เห็นเป็นใจ มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ เพราะการขนส่งสารอันตรายจะต้องมีการขออนุญาตอย่างชัดเจน 3. ต้องเร่งตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่จะตามมา

 

สำหรับการดำเนินคดีนั้น ร่มธรรมกล่าวว่า ตามข้อมูลล่าสุด บก.ปทส. จะดำเนินคดีกับโรงงานที่ครอบครองกากแคดเมียม จำนวน 5 คดี ขอเสนอให้เร่งสืบสวนปมการขนย้ายจากต้นทางว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ เนื่องจากการขนสารเคมีอันตรายจะต้องมีการขออนุญาตอย่างชัดเจน ดังนั้นหากเป็นการขนย้ายในปริมาณมากและข้ามพื้นที่ สันนิษฐานได้ว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจ  

 

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่จังหวัดตากที่ประชาชนได้ออกมาคัดค้านเรื่องการนำกากแคดเมียมมาฝังกลบไว้ที่เดิมนั้น ร่มธรรมแนะให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเร็ว เพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย 

 

ร่มธรรมกล่าวทิ้งท้ายว่า เหตุการณ์ลักลอบขนสารเคมีอันตรายในครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงและขบวนการผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะให้ถอดบทเรียน เพื่อหาแนวทางการกำกับและควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายต่อไป 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising