×

ราชกิจจาฯ ประกาศให้กีฬา 14 ชนิด รวมอีสปอร์ต เป็นกีฬาอาชีพ มีผลทันที

โดย THE STANDARD TEAM
02.02.2024
 • LOADING...

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 โดยมีสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เป็นผู้ลงนาม

 

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพในการได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ให้ครอบคลุมในทุกชนิดกีฬาตามที่กฎหมายกำหนด

 

อาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกีฬาอาชีพในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566”

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป)

 

พร้อมกำหนดให้ชนิดกีฬาดังต่อไปนี้เป็นกีฬาอาชีพ

 

 1. กีฬากอล์ฟ
 2. กีฬาจักรยาน
 3. กีฬาเจ็ตสกี
 4. กีฬาตะกร้อ
 5. กีฬาเทนนิส
 6. กีฬาบาสเกตบอล
 7. กีฬาแบดมินตัน
 8. กีฬาโบว์ลิ่ง
 9. กีฬาฟุตบอล
 10. กีฬารถจักรยานยนต์
 11. กีฬารถยนต์
 12. กีฬาวอลเลย์บอล
 13. กีฬาสนุกเกอร์
 14. กีฬาอีสปอร์ต

 

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังประกาศระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ให้นักกีฬาอาชีพต้องมีบัตรประจำตัวนักกีฬาอาชีพและบัตรประจำตัวบุคลากรกีฬาอาชีพด้วย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising