×

สนช. โหวตไม่เห็นชอบ 7 ว่าที่ กกต. ต้องสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน

22.02.2018
  • LOADING...

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต.

 

โดย พล.อ. อู้ด เบื้องบน ประธานกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ทั้ง 7 คนเสร็จแล้ว ประกอบด้วยรายชื่อที่มาจากกรรมการสรรหาจำนวน 5 คน ได้แก่ นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์, นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ, นายประชา เตรัตน์

 

ส่วนรายชื่อที่ได้รับการเสนอมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี, นายปกรณ์ มหรรณพ พร้อมทั้งขอให้ประธานที่ประชุมมีคำสั่งให้การ ชี้แจงประวัติ ความประพฤติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คนในวาระดังกล่าวเป็นการประชุมลับ

 

หลังจากการประชุมลับกว่า 1 ชั่วโมง นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธาน สนช. คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยนายพีระศักดิ์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการลงมติ จะเป็นการลงมติลับโดยใช้วิธีการออกเสียงด้วยการกาบัตรลงคะแนน เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับบุคคลทั้ง 7 คน

 

พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อตรวจนับคะแนน ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ต่อมาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติ รายบุคคลดังนี้

 

  1. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ให้ความเห็นชอบ 27 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 156 เสียง ไม่ออกเสียง 17 เสียง

 

  1. ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ ให้ความเห็นชอบ 10 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 175 เสียง ไม่ออกเสียง 14 เสียง

 

  1. นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ ให้ความเห็นชอบ 16 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 168 เสียง ไม่ออกเสียง 16 เสียง

 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ให้ความเห็นชอบ 30 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 149 เสียง ไม่ออกเสียง 21 เสียง

 

  1. นายประชา เตรัตน์ ให้ความเห็นชอบ 57 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 125 เสียง ไม่ออกเสียง 18 เสียง

 

  1. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ให้ความเห็นชอบ 46 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 128 เสียง ไม่ออกเสียง 26 เสียง

 

  1. นายปกรณ์ มหรรณพ ให้ความเห็นชอบ 41 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 130 เสียง ไม่ออกเสียง 29 เสียง

 

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 7 คน ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปัจจุบันมีจำนวน 248 คน คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือน้อยกว่า 124 คะแนน) จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เปิดเผยว่า การที่ สนช. เสียงข้างมากไม่ให้ความเห็นชอบผู้สมัคร กกต. และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ไม่น่าจะมีคำสั่งมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และไม่ทราบว่าที่ประชุมมีการพูดกันอย่างไร จึงทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตไปในทิศทางดังกล่าว

 

พร้อมทั้งยืนยันว่า แม้ผู้สมัครทั้ง 7 คนจะไม่ได้รับความเห็นชอบ แต่ก็ไม่กระทบกับโรดแมปการเลือกตั้ง เพราะ กกต. ชุดเก่าก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

ขณะที่การสรรหากรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ จะมีกรอบเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้งคือ 90 วัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising