×

เปิดเงื่อนไข-ช่องทางรับเงินเยียวยานักร้อง-นักดนตรี 5,000 บาท มีผล 29 ธ.ค. 2564

โดย THE STANDARD TEAM
16.12.2021
  • LOADING...
เงินเยียวยานักร้อง-นักดนตรี

ภายหลังจากมีการประชุมหารือผู้แทนสมาคมดนตรีและสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงฯ เตรียมเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 

 

ล่าสุด บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าในการหารือครั้งนี้ว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยเริ่มจ่ายเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ ส่วนเงื่อนไขและเกณฑ์ของผู้ได้รับมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising