×

มหาดไทยตั้งกองทุนสู้โควิด-19 ขรก. ระดับสูงบริจาคเงินเดือน 50% เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยเหลือประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
17.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (17 เมษายน) ทางเพจเฟซบุ๊กของ ‘กระทรวงมหาดไทย PR’ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีการปิดสถานประกอบการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ประจำ และรัฐบาล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนั้น

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถขอรับสิทธิ์ตามระเบียบของทางราชการได้ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ และรัฐวิสาหกิจ ได้พร้อมใจกันบริจาคเงินเดือน 50% เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการบำนาญ และเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมบริจาคตามความสมัครใจ และร่วมกันจัดตั้งกองทุนชื่อ ‘มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19’ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนขึ้นเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนต่อไป

 

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และเครือข่าย มีความตั้งใจในการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ ดังปณิธานของชาวมหาดไทยที่ว่า ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories