×

สภาล่ม หลัง พรเพชร พยายามกดออด เรียกสมาชิกรัฐสภา แต่แสดงตนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ดับฝันหาร 500

โดย THE STANDARD TEAM
10.08.2022
  • LOADING...
พรเพชร วิชิตชลชัย

วันนี้ (10 สิงหาคม) หลังที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาใช้เวลาในการนับองค์ประชุมสมาชิกรัฐสภาแบบขานรายชื่อเป็นรายบุคคลในเวลา 13.47 น. จนกระทั่งเวลา 16.02 น. องค์ประชุมครบตามข้อบังคับการประชุมที่ประชุมจึงเดินหน้าลงมติในมาตราที่ 24/1 

 

ต่อมา พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้กดออดเรียกสมาชิกรัฐสภาที่อยู่นอกห้องประชุมเพื่อขอให้เข้าห้องประชุมโหวตลงมติในมาตราที่ 24/1 

 

ขณะที่ประธานในที่ประชุมได้รอสมาชิกแสดงตนร่วม 10 นาที ทำให้ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ขอให้ประธานตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งหากรอให้สมาชิกแสดงตนให้ครบอาจใช้เวลาเกิน 30 นาที ดังนั้นหากองค์ประชุมไม่ครบก็ขอให้เลื่อนวาระการประชุมออกไปก่อน

 

ท้ายที่สุดมีสมาชิกรัฐสภาแสดงตนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมทำให้ประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 16.15 น. 

 

ขณะที่กรอบการพิจารณากฎหมายต้องให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งวันสุดท้ายของการพิจารณาคือ 15 สิงหาคมนี้ หากไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณา จะทำให้ร่างกฎหมายที่โหวตคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่ให้หาร 500 ตกไป และกลับไปใช้ร่างที่เสนอเข้าสภา ซึ่งเป็นการหาร 100 แทน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising