×

จดทะเบียนสมรส-เปลี่ยนชื่อ จ่ายค่าธรรมเนียมแค่ 1 บาท มหาดไทยออกประกาศลดภาระประชาชนช่วงโควิด

โดย THE STANDARD TEAM
18.09.2021
  • LOADING...
กระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (18 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรสเหลือฉบับละ ‘1 บาท’ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชน 

 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

  1. การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1 บาท

 

  1. การจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน โดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท

 

  1. การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละ 1 บาท

 

ขณะเดียวกันยังได้เผยแพร่ประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลเหลือฉบับละ ‘1 บาท’ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้  

 

  1. การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง 

 

  1. การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 

 

  1. การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising