×

บอร์ดท่าอากาศยานไทยเห็นชอบ คิง เพาเวอร์ชนะประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน และพื้นที่พาณิชย์สุวรรณภูมิแล้ว

19.06.2019
  • LOADING...
King Power wins another duty-free shop deal

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้คะแนน 94.30 คะแนน สูงกว่าอันดับ 2 และ 3 ที่ได้ 83.10 คะแนนและ 78.85 คะแนนตามลำดับ โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2574 ซึ่ง ทอท. จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตรา 20% ของรายได้ จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่าย หรือตามจำนวนเงินเรียกเก็บค่าผลตอบแทนขั้นต่ำรายปี โดยปีแรกคิดเป็นเงินราว 1.54 หมื่นล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่คิง เพาเวอร์เสนอ จากนั้นจะปรับการเรียกเก็บค่าผลตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้นในปีถัดไป

 

นอกจากนี้ บอร์ด ทอท. ได้อนุมัติให้คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ชนะการประมูลได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยได้คะแนน 96.10 คะแนน สูงกว่าอันดับที่ 2 และ 3 ที่ได้ 86.72 คะแนน และ 84.74 คะแนนตามลำดับ มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2574 โดยจะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอัตรา 20% ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่าย หรือตามจำนวนเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีแรก เป็นจำนวนเงินกว่า 2.33 พันล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ขณะเดียวกัน บอร์ด ทอท. ยังอนุมัติให้คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ชนะการประมูล ได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้คะแนน 95.20 คะแนน สูงกว่าอันดับ 2 ที่ได้ 80.81 คะแนน มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 28 ก.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2574 ซึ่ง ทอท. จะเรียกเก็บค่าผลตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 15% ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่าย หรือตามจำนวนเงินเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี ปีแรกราว 5.8 พันล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะปรับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้นในปีถัดไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories