×

บลจ.กสิกรไทย ส่งกอง K-TNZ-A(A) ลุยหุ้นไทย เน้น SET100 ที่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน

06.03.2024
  • LOADING...

บลจ.กสิกรไทย เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจัดตั้งกองทุน Target Net Zero ในรูปแบบกองทุนเปิดทั่วไป ภายใต้ชื่อ K-TNZ-A(A) เน้นสะสมผลตอบแทนเสริมพอร์ตลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนหุ้น ESG ขนาดใหญ่ในดัชนี SET100 ที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ พร้อมชู Lombard Odier เป็นพันธมิตรที่ปรึกษา นำโมเดลมาปรับใช้ในกระบวนการคัดเลือกหุ้นและบริหารจัดการกองทุน 

 

ธิดาศิริ ศรีสมิต CFA, Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ บลจ.กสิกรไทย ได้เปิดเสนอขายกองทุนลดหย่อนภาษีน้องใหม่ K-TNZ-ThaiESG ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยการันตีได้จากยอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุน ThaiESG ด้วยมูลค่ากว่า 1.4 พันล้านบาท (ตามข้อมูลจาก Morningstar วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้วยการจัดตั้งกองทุนในรูปแบบกองทุนเปิดทั่วไปชื่อ กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า หรือ K-TNZ-A(A) ซึ่งเปิดเสนอขายตั้งแต่วันนี้ (6 มีนาคม) เป็นต้นไป

 

กองทุน K-TNZ-A(A) มีนโยบายการลงทุนเดียวกับกองทุน K-TNZ-ThaiESG นั่นคือเน้นลงทุนหุ้น ESG ขนาดใหญ่ในดัชนี SET100 โดยให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนช่วยและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด SET100 TRI อย่างไรก็ดี จากการที่กองทุน K-TNZ-A(A) ให้น้ำหนักในหุ้นที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจน ส่งผลให้พอร์ตลงทุนมีค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ต่ำกว่าดัชนี SET100

 

 

กองทุน K-TNZ-A(A) เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เกิดจากความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระหว่าง บลจ.กสิกรไทย กับ Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอเดียร์) ในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนมาอย่างยาวนาน โดย บลจ.กสิกรไทย ได้นำโมเดลของ Lombard Odier ซึ่งได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาปรับใช้ในกระบวนการคัดเลือกหุ้นและบริหารจัดการกองทุน K-TNZ-A(A)

 

“บลจ.กสิกรไทย ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2556 โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน และเป็น บลจ. แรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) อีกทั้งกองทุน ESG ของ บลจ.กสิกรไทย ยังเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)” ธิดาศิริกล่าว

 

ล่าสุดกองทุน K-TNZ-A(A) ได้รับความเห็นชอบให้เป็น SRI Fund ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท โดยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และ K-My Funds หรือผ่านทางธนาคารกสิกรไทยและผู้แทนสนับสนุนการขาย และปัจจุบัน บลจ.กสิกรไทย มี SRI Fund รวม 7 กองทุน และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท (ตามข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 31 มกราคม 2567)

 

“การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกจะส่งผลกระทบที่รุนแรงเป็นวงกว้างต่อทั้งคน สัตว์ และธรรมชาติ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่มากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสจะเป็นจุดหายนะอันนำมาซึ่งความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้ และเกินกว่าจะแก้ไขให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังเดิมได้ บลจ.กสิกรไทย จึงเชิญชวนให้ผู้ลงทุนตระหนักและให้การสนับสนุนบริษัทที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ เพื่อลูกหลานของเราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยในวันข้างหน้า” ธิดาศิริกล่าว 

 

ภาพ: pcess609 / Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising