×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP หุ้น JTS-BGT สั่งหยุดเทรด 1 วัน หลังเข้าเกณฑ์กำกับระดับ 3

19.04.2022
  • LOADING...
หุ้น JTS-BGT

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น ‘JTS’ และ ‘BGT’ เป็นเวลา 1 วันทำการ พร้อมเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) และหลักทรัพย์ บมจ.บีจีที คอร์ปอเรชั่น (BGT) เป็นระดับ 3 ด้วยการหยุดพักการซื้อขาย (Trading Suspension ‘SP’) เป็นเวลา 1 วันทำการ คือวันที่ 20 เมษายน 2565 หลังจากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ยังคงห้าม Net Settlement, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยการนำเงินสดมาวาง 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance)

 

การหยุดพักดังกล่าวเป็นผลจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ทั้งนี้เมื่ออนุญาตให้ซื้อขายแล้ว หากสภาพการซื้อขายยังคงเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐาน จะดำเนินการตามมาตรการด้วยการหยุดพักการซื้อขายเป็นเวลา 1 วันทำการเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการกำกับการซื้อขายที่ได้มีการยกระดับและมีผลบังคับใช้เมื่อ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นมา

 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายในหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานประกอบ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ขอกำชับให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนภายในประเทศ ผู้ลงทุนต่างประเทศ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในมาตรการกำกับการซื้อขายด้วย กล่าวคือ ต้องให้ผู้ลงทุนทุกประเภทวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย, ห้าม Net settlement

 

สำหรับมาตรการกำกับการซื้อขายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

  • มาตรการระดับ 1: ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
  • มาตรการระดับ 2: ห้าม Net Settlement, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
  • มาตรการระดับ 3: ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ จากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ยังคงห้าม Net Settlement, ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising